Het logboekLogboeken

Vermeld altijd duidelijk het groepsnummer.
Logboek Trappershike: Voer het logboek zoveel mogelijk uit in thema, zowel in uiterlijk als verhaal. Maak het logboek handzaam. Je zult het tijdens de tocht bij je moeten hebben. Er kan een post zijn waar je het logboek nodig hebt. Geen logboek, geen punten. Maak een persoonsbeschrijving van elk persoon van het groepje evt. met een pasfoto of groepsfoto. Maak deze beschrijving kort en bondig. Maak een duidelijk en beknopt verslag van de route.
Bedenk echter dat het niet alleen een zakelijke opsomming van feiten moet worden. Verwerk allerlei gegevens die een nadere aanduiding zijn of een verklaring geven van hetgeen er gebeurd is tijdens de tocht, b.v. aantekeningen over personen die je hebt ontmoet, tekeningen van opmerkelijke gebouwen, weersomstandigheden enz. Versier het logboek met tekeningen, gedroogde planten, reclame artikelen enz. maak het zo origineel mogelijk. Bedenk dat een paar losse velletjes of een schriftje geen logboek is. Het zal dan ook niet als zodanig worden beoordeeld.
Logboek Speedhike: Maak het logboek handzaam. Je zult het tijdens de tocht bij je moeten hebben. Er kan een post zijn waar je het logboek nodig hebt. Geen logboek, geen punten. Maak een persoonsbeschrijving van elk persoon van het groepje evt. met een pasfoto of groepsfoto. Maak deze beschrijving kort en bondig. Maak een duidelijk en beknopt verslag van de route.
Bedenk dat een paar losse velletjes of een schriftje geen logboek is. Het zal dan ook niet als zodanig worden beoordeeld.
Logboek Zwerfhike: Hierbij gelden natuurlijk dezelfde punten als bij het Trapperslogboek. Alleen staat bij de Zwerfhike het logboek centraal. Er dient dus veel meer aandacht te worden besteed aan de inhoud. Toon zoveel mogelijk eigen initiatief zoals:
• schetsen
• interviews
• routebeschrijvingen
• enz.
Werk opdrachten zo uitgebreid mogelijk uit. Zorg ervoor dat de uitwerking van de opdrachten apart komt t.o.v. het verslag over de gelopen route.