Zwerfhike
De deelnemers bepalen voor een groot gedeelte zelf hun route aan de hand van de gegeven punten. Ook zijn er een aantal vaste posten. Tijdens hun route zijn ze verder bezig met tal van opdrachten, die ze in thema dienen te verwerken in een logboek. Men moet kennis hebben vande volgende scoutingtechnieken:
• coördinaten
• kruispeilingen Zwerven
• oleaten
• alle kompashandgrepen
• verschillende soorten schetsen (recognografische-, horizon-, situatieschets enz)
Het bij te houden logboek is zeer belangrijk aangezien de beoordeling voornamelijk hieruit kan worden opgemaakt.