Tijdens het npk is er een eigen brandweer actief. Deze kun je vinden op het middenterrein.
Branden moeten gemeld wor­den bij de centrale van de telefoondienst.
Deze is te bereiken via de noodcommunicatie middelen (portofoons) die zich bevinden in iedere staftent
of via het rechtsreekse nummer van het npk: 0519-349425.
Bosbrandweer Noord Nederland, Anno Ham

De commissie “Welzijn, Arbo en Kwaliteit” (De WAK) zijn de zintuigen van het NPK. “De WAK” adviseert de centrale staf voor en tijdens het kamp. Uit de evaluaties van de diverse onderdelen zullen ook zaken naar voren komen waarin de “WAK” gevraagd en ongevraagd advies geeft om op deze wijze de kwaliteit van het kamp te waarborgen. Deelnemers kunnen voor of tijdens het kamp een beroep doen op “De WAK”. Je kunt de WAK tijdens het kamp bereiken via de centrale staftent op het NPK.
“De WAK”:  dag en nacht wakker.

De EHBO wordt verzorgd door de Aorta-stam en is op het middenterrein gestationeerd. De openingstijden zijn van 09.00 uur tot 22.00 uur; daarbuiten bereikbaar via de telefooncentrale. De EHBO wordt bemand door artsen, verpleegkundigen en EHBO’ers. In geval van een calamiteit de deelnemers niet onbegeleid naar de EHBO laten gaan. Elk onderdeel is verplicht een verbanddoos te hebben met de juiste inhoud om kleine verwondingen zelf te behandelen. Van alle deelnemers moeten naam en inschrijfnummer van de ziektekostenverzekering bij de leiding bekend zijn.

Tijdens het kamp worden de verbindingen verzorgd door de neXus. Het NPK is altijd telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0519-349425.

Mobiele telefoons kunnen  worden opgeladen bij neXus voor €0,50. Dit is echter wel op eigen risico en met een eigen lader. De openingstijden zijn van 09.00 uur tot 22.00 uur (met uitzondering van 18.00 - 19.00 uur)