Ondanks de vele arbeid die de pivo's tijdens het kamp verrichten, zetten we ons ook in om elk jaar een unieke sfeer te creëren met een eigen thema. Elk jaar tijdens de najaarskoempoelan komt de pivostaf met een aantal voorstellen en hebben ook stammen de kans om hun themavoorstel te presenteren. Na een kiesronde wordt het thema bepaald voor het komende NPK.

 

Tijdens de najaarskoempoelan is na een spannende stemronde het thema voor het komende NPK vastgesteld op:

In de olie