Tijdens het NPK zijn er allerlei taken die uitgevoerd moeten worden, maar waarbij extra man- en vrouwkracht noodzakelijk is. In dat geval kunnen de kampstaven en dienstenstammen een beroep doen op het NPK Uitzendbureau, kortweg NU. Zij zorgen ervoor, dat alle taken zo optimaal mogelijk verdeeld worden onder de beschikbare stammen. Bij deze taken worden de stammen ingezet, die qua kwaliteiten en voorkeuren het best bij deze opdracht past.

Het aanvragen van stammenhulp eindigt met de koempoelan. Doe hier je aanvraag.