Tijdens het NPK is de TUC verantwoordelijk voor het uitwerken van het thema in een themaverhaal met bijbehorende thema-openingen en -sluiting én de centrale aankleding van het scoutsterrein. Ook de organisatie van de grote subkampspelen, de activiteit aan het begin van de bezoekmiddag, de wisselschildwedstrijden, het kampvuur en het discofeest vallen onder de verantwoordelijkheid van de TUC.
 
Beoordeling
De TUC is verantwoordelijk voor de beoordeling van het thema. Dit gebeurt op 2 manieren:
•                het beoordelen van de terreinen van de groepen: vanaf zaterdagmiddag 17.00 uur kan de TUC langskomen om het terrein te beoordelen op de thema-aankleding. Je krijgt tussen zaterdagmiddag en maandagavond in totaal twee keer een bezoekje van de TUC.
•                het beoordelen van de groepen op de deelname aan de dagopeningen: tijdens de dagopeningen in de subkampen op zondag- en maandagmorgen zal de TUC ook aanwezig zijn om te beoordelen op welke wijze de groep deelneemt aan de dagopening. Hierbij gaat het o.a. om de mate waarin leiding en kinderen de afgesproken themakleding dragen, daar iets persoonlijks aan toegevoegd hebben en hoe enthousiast iedereen mee doet met yellen.
Naast de TUC beoordelen de subkampleiders ook een deel van de bijdrage aan thematische activiteiten binnen het subkamp.
 
Themaprijzen
Binnen het thema worden er twee prijzen onderscheiden:
 
De Ome Wiebe Plaquette (met Themavlag)
De groepen kunnen met het uitwerken van het thema de Ome Wiebe Plaquette winnen. Een groot aantal jaren is Ome Wiebe de kampvuurleider geweest. Hij vond het heel belangrijk dat de kinderen, naast de wedstrijden, zich ook in creatief opzicht konden uitleven. Bij zijn afscheid heeft hij de plaquette als prijs aan het kamp gegeven. Deze creativiteitsprijs (themaprijs) wordt tijdens de prijsuitreiking op dinsdagmorgen uitgereikt aan de groep die het thema wint. De groep die de Ome Wiebe plaquette wint, krijgt de themavlag van dit jaar en maakt de themavlag voor het volgende NPK. Deze vlag zal dagelijks, tijdens de kampopeningen, worden gehesen.
 
De T.O.P. : Thema Object Prijs
Sinds enige jaren is er de Thema Object Prijs (T.O.P.). Deze prijs wordt uitgereikt aan de groep met een themaobject dat, volgens de themacommissie, op een bijzondere wijze uiting geeft aan het thema. Bij de T.O.P. gaat het om een losstaand themaobject, waarbij het wel een rol speelt dat de scouts zelf aan het object hebben meegewerkt.
We maken op zondagavond bekend welke groepen genomineerd zijn, zodat iedereen de kans krijgt om de genomineerde objecten te bekijken. Op maandagmorgen maken we de uiteindelijke winnaar van de prijs bekend. Dit doen we alvast op maandag om iedereen nog de kans te geven de T.O.P. te bewonderen. De uitreiking van de prijs zal zoals gebruikelijk op dinsdagmorgen plaatsvinden.
 
 
 
Tips van de TUC
•                Laat zien dat de thema-aankleding samen met de kinderen is gemaakt.
•                Voer het thema door in alle hoeken van je groepsterrein.
•                Denk groots: blaas attributen op, geef ze een prominente plaats.
•                Het gaat niet alleen om functionaliteit, maar juist om creativiteit.
•                Een mooie entree naar je groepsterrein geeft al direct veel sfeer.
•                Denk aan herhaling: laat kleuren, figuren en attributen vaker terugkomen.
•                Let op de afwerking, soms gaat het net om de finishing touch.
•                Ook het domein van de leiding wordt beoordeeld.
•                Leid de TUC even rond op je terrein, misschien zien wij onderdelen niet die juist zo creatief zijn vormgegeven.