Een groot aantal jaren is Ome Wiebe de kampvuurleider geweest. Hij vond het heel belangrijk dat de kinderen, naast de wedstrijden, zich ook in creatief opzicht konden uitleven. Bij zijn afscheid heeft hij de plaquette als prijs aan het kamp gegeven. Deze creativiteitsprijs (themaprijs) zal evenals de voorgaande jaren uitgereikt worden aan de groep die het thema wint.
De groep die de Ome Wiebe Plaquette wint, krijgt de themavlag van dit jaar en maakt de themavlag voor het volgende NPK. Deze vlag zal dagelijks, tijdens de kampopeningen, worden gehesen.

T.O.P. (Thema Object Prijs)
Ook is er de Thema Object Prijs (T.O.P.). Deze prijs wordt uitgereikt aan de groep met een themaobject dat, volgens de themacommissie, op een bijzondere wijze uiting geeft aan het thema. We maken op zondagavond bekend welke groepen genomineerd zijn. Iedereen kan dan de genomineerde objecten bewonderen. Op maandag maken we de winnaar van de prijs bekend, zodat je kunt gaan kijken. De uitreiking van de prijs zal zoals gebruikelijk op dinsdag plaatsvinden.

voorbeelden nominaties: